دوشنبه 10 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 141
تعداد نظرات: 0

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی درنظردارد خرید ، طبخ ، توزیع غذای کارکنان و مهمانسرای خود را (روزانه 450 پرس ) از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و اگذارنماید لذا ازمتقاضيان دعوت می شود برای دريافت اسناد مناقصه به مدت یک هفته ازتاریخ انتشاراین آگهی به دفتر امور قراردادهای مدیریت بازرگانی این شرکت به نشانی كيلومتر40 جاده اهواز- آبادان کشت وصنعت سلمان فارسی بازرگانی داخلی و یا به سایت www.salmansugar.ir بخش اسناد مراجعه نمايند.
تلفن تماس : 33134093-061
تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت