شنبه 06 بهمن 1397
تعداد بازدید: 68
تعداد نظرات: 0

بازدید علمی حوزه بسیج دانش آموزی شادگان از کشت و صنعت سلمان فارسی

بازدید علمی حوزه بسیج دانش آموزی شادگان از کشت و صنعت سلمان فارسی
صبح روز پنجشنبه 4 بهمن ماه سالجاری تعدادی از دانش آموزان دختر شهرستان شادگان در قالب اردوی طبیعت گردی از حوزه های کشاورزی و صنعت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی بازدید بعمل آوردند.

طی این بازدید کارشناسان مربوطه درخصوص چگونگی کاشت، داشت و برداشت نیشکر و مراحل مختلف تولید شکر از مزارع تا کارخانه، اطلاعات لازم را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دادند./

تصاویر
  • بازدید علمی حوزه بسیج دانش آموزی شادگان از کشت و صنعت سلمان فارسی
  • بازدید علمی حوزه بسیج دانش آموزی شادگان از کشت و صنعت سلمان فارسی
  • بازدید علمی حوزه بسیج دانش آموزی شادگان از کشت و صنعت سلمان فارسی
  • بازدید علمی حوزه بسیج دانش آموزی شادگان از کشت و صنعت سلمان فارسی
  • بازدید علمی حوزه بسیج دانش آموزی شادگان از کشت و صنعت سلمان فارسی
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت