ﺳﻪشنبه 09 بهمن 1397
تعداد بازدید: 100
تعداد نظرات: 0

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی
بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی در نظر دارد 100 تن لوله های مستعمل هیدرو فلوم ضایعاتی خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضيان دعوت می شود برای دريافت اسناد مزايده حداکثر به مدت یک هفته پس از انتشار اين آگهی به نشانی شركت كشت و صنعت سلمان فارسی واقع در كيلومتر40 جاده اهواز- آبادان مديريت بازرگانی داخلی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی این شرکت به نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند.
www.salmansugar.ir
تلفن تماس : 33134093- 061

روابط عمومی
شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
تصاویر
  • آگهی مزایده عمومی
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت