دوشنبه 16 اسفند 1400
تعداد بازدید: 191
تعداد نظرات: 0

سلمان فارسی با کاشت ۸۰۰۰ نهال اکالیپتوس به استقبال بهار طبیعت رفت

سلمان فارسی با کاشت ۸۰۰۰ نهال اکالیپتوس به استقبال بهار طبیعت رفت
همزمان با فرا رسیدن بهار طبیعت و همزمان با روز درختکاری، مراسم کاشت نهال در فضای سبز کشت و صنعت سلمان فارسی برگزار شد.
همزمان با فرا رسیدن بهار طبیعت و همزمان با روز درختکاری، مراسم کاشت نهال در فضای سبز کشت و صنعت سلمان فارسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت سلمان فارسی، صبح دیروز آیین کاشت نهال به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت و هفته درختکاری با حضور مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و بهمراه هیئتی، مدیرعامل کشت و صنعت سلمان فارسی و جمعی از مسئولین داخلی و پرسنل شرکت برگزار و بر اهمیت و نگهداشت فضای سبز تاکید شد.

بر اساس این گزارش، با هدف نهادینه کردن فرهنگ درختکاری در جهت تحقق بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر هر ایرانی یک درخت و در راستای توسعه فضای سبز کشت و صنعت سلمان فارسی ، ۸ هزار اصله نهال اکالیپتوس در این شرکت کاشته شد.
تصاویر
  • سلمان فارسی با کاشت ۸۰۰۰ نهال اکالیپتوس به استقبال بهار طبیعت رفت
  • سلمان فارسی با کاشت ۸۰۰۰ نهال اکالیپتوس به استقبال بهار طبیعت رفت
  • سلمان فارسی با کاشت ۸۰۰۰ نهال اکالیپتوس به استقبال بهار طبیعت رفت
  • سلمان فارسی با کاشت ۸۰۰۰ نهال اکالیپتوس به استقبال بهار طبیعت رفت
  • سلمان فارسی با کاشت ۸۰۰۰ نهال اکالیپتوس به استقبال بهار طبیعت رفت
  • سلمان فارسی با کاشت ۸۰۰۰ نهال اکالیپتوس به استقبال بهار طبیعت رفت