ﺳﻪشنبه 30 فروردین 1401
تعداد بازدید: 148
تعداد نظرات: 0

اهدای ۱۴۰ بسته کمک آموزشی با همت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

اهدای ۱۴۰ بسته کمک آموزشی با همت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
در راستای پرداختن به مسئولیت های اجتماعی و نیکوکارانه ،۱۴۰ بسته حمایتی دانش آموزی از سوی کشت و صنعت سلمان فارسی به دانش آموزان سه روستای مجاور اهداء شد.
در راستای پرداختن به مسئولیت های اجتماعی و نیکوکارانه ،۱۴۰ بسته حمایتی دانش آموزی از سوی کشت و صنعت سلمان فارسی به دانش آموزان سه روستای مجاور اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت سلمان فارسی، در راستای مسئولیت های اجتماعی و فعالیت های نیکوکارانه، ۱۴۰ بسته دانش آموزی با حضور شیخ فرحانی امام جماعت و مهندس نصیریان مدیر عامل کشت و صنعت سلمان فارسی به سه روستای نثاره بزرگ، اسماعیلیه ۳ و صفحه در قالب بسته های نوشت افزاری اهداء شدند.

گفتنی است: شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی پیش تر نیز در جهت همراهی و همدلی و کمکهای مؤمنانه به نیازمندان اقدامات قابل توجهی انجام داده است که می توان به بخشی از کمکها از جمله اهدای بسته های معیشتی اقلام خوراکی، تحت پوشش قرار دادن ایتام و افراد کم برخوردار روستاها و شهرستانهای مجاور شرکت اشاره نمود، کمکهای انجام شده با اعتبارات داخلی شرکت صورت می پذیرد.

تصاویر
  • اهدای ۱۴۰ بسته کمک آموزشی با همت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
  • اهدای ۱۴۰ بسته کمک آموزشی با همت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
  • اهدای ۱۴۰ بسته کمک آموزشی با همت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
  • اهدای ۱۴۰ بسته کمک آموزشی با همت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی