دوشنبه 21 خرداد 1397
تعداد بازدید: 315368
تعداد نظرات: 12069

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی درنظردارد 20,000 تن فیلتر شنی (نمونه تأیید شده توسط آزمایشگاه و ازمصالح رودخانه ای 50% ماسه 50% شن) خود را از طريق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا ازمتقاضيان دعوت می شود برای دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا دو روز پس از انتشار اين آگهی به نشانی شركت كشت و صنعت سلمان فارسی واقع دركيلومتر40 جاده اهواز- آبادان- مديريت بازرگانی داخلی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی این شرکت www.salmansugar.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند.

تلفن تماس : 33134093- 0611
روابط عمومی
شرکت کشت وصنعت سلمان فارسیتصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی