دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
تعداد بازدید: 27151
تعداد نظرات: 1079

آگهی مزایده خودرو

آگهی مزایده خودرو
بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی درنظردارد تعداد22دستگاه خودرو اسقاطی (وانت پیکان، نیسان پیشرو آتش نشانی و موتورسیکلت کویر) خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند از متقاضيان دعوت می شود برای دريافت اسناد مزايده حداکثر به مدت یک هفته پس ازانتشار اين آگهی به نشانی شركت كشت و صنعت سلمان فارسی واقع دركيلومتر40 جاده اهواز- آبادان- مديريت بازرگانی داخلی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی این شرکت ( www.salmansugar.ir) نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند./

تلفن تماس : 33134093- 061
تصاویر
  • آگهی مزایده خودرو